REALIZAČNÍ TÝM (28.6. – 3.7.2020)

Spolu s trenéry budou na kempu po celou dobu jeho trvání působit ještě další dva členové realizačního týmu:

Monika Hromková
(22.8.1991)

Monika Hromková je absolventkou vyšší odborné školy v Brně, obor všeobecná sestra. V současnosti pracuje jako zdravotní sestra na ortopedické JIP ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny. V minulosti působila jako zdravotnice na řadě sportovních akcí a je držitelkou certifikátu kurzu první pomoci.

Na kempu bude mít Monika na starosti volnočasové aktivity, regeneraci a jako zdravotnice bude dohlížet na pohodlí všech účastníků kempu.

Karolína Kárová 
(20.7.1991)

Karolína Kárová vystudovala Slezskou univerzitu v Opavě, obor všeobecná sestra. Následně úspěšně pokračovala ve studiu na Lékařské fakultě v Ostravě, v oboru dětská sestra – Ošetřovatelství v pediatrii. Nyní pracuje jako zdravotní sestra na ortopedické JIP ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny. V minulosti působila jako vedoucí a praktikantka na dětských táborech a jako zdravotnice na školách v přírodě. Karolína má také zkušenosti s vedením zájmových kroužků a pohybových aktivit – tance, aerobik.

Karolína bude na kempu působit jako zdravotnice a zároveň bude dohlížet na pohodlí všech účastníků kempu.