Platba a podmínky kempu (7. – 12. červenec)

Jednotlivé kroky:

1. Vyplnění a odeslání přihlášky na e-mailovou adresu fk-petrsvancara@email.cz nebo poštou na adresu:

Fotbalový kemp Petra Švancary
Petr Čejka
Útěchovská 39
644 00 Brno

2. Platba účastnického poplatku 5.500,- Kč na účet:

Číslo účtu: 43-3988960207/0100
Variabilní symbol: Rodné číslo přihlášeného

3. Po zaevidování vaší přihlášky a přijetí platby vám bude poslán „potvrzovací“ e-mail a přihlášený hráč bude vložen do sekce Seznam účastníků.

4. Minimálně 14 dní před zahájením kempu budou všem účastníkům zaslány podrobné informace týkající se kempu a Karta hráče s jednoduchými informacemi o něm.

5. Odevzdání vyplněné Karty hráče spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny při zápisu do kempu v den jeho začátku (7. červenec 2013, mezi 12:00 – 13:00).

Peníze můžete posílat nejpozději do 23. června 2013 včetně.

Maximální počet účastníků kempu je 60 hráčů. O pořadí rozhoduje datum přijetí platby, nikoli datum poslání přihlášky.

Storno poplatky:

V případě, že se účastník z jakýchkoli důvodů omluví do 20. června 2013 včetně, bude mu účtován storno poplatek ve výši 1.500,- Kč. V případě omluvy po 20. červnu 2013 bude storno poplatek činit 2.500,- Kč. Účastník, který z jakéhokoli důvodu odjede z kempu v jeho průběhu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.


© 2013 JPd | webmaster