PLATBA A PODMÍNKY

Jednotlivé kroky:

1. Vyplnění a odeslání přihlášky na e-mailovou adresu fk-petrsvancara@email.cz nebo poštou na adresu:

Fotbalový kemp Petra Švancary
Mgr. Petr Čejka
Útěchovská 39
644 00 Brno

2. Platba účastnického poplatku 6.500,- Kč na účet:

Číslo účtu: 115-2016670227/0100
Variabilní symbol: Rodné číslo přihlášeného
Do poznámek pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka

3. Po zaevidování vaší přihlášky a přijetí platby vám bude poslán „potvrzovací“ e-mail a přihlášený hráč bude vložen do Seznamu účastníků.

4. Minimálně 14 dní před zahájením kempu budou všem účastníkům zaslány podrobné informace týkající se kempu a Karta hráče s jednoduchými informacemi o něm.

5. Odevzdání vyplněné Karty hráče spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny při zápisu do kempu v den jeho začátku.

Přihlášky včetně účastnických poplatků lze posílat nejpozději do 14. června 2020 včetně.

O pořadí účastníků rozhoduje datum přijetí platby, nikoli datum poslání přihlášky.

Storno poplatky:

V případě, že se účastník z jakýchkoli důvodů omluví do 21. června 2020 včetně, bude mu účtován storno poplatek ve výši 1.000,- Kč. V případě omluvy po 22. červnu 2020 bude storno poplatek činit 1.500,- Kč. V obou případech bude odhlášeným účastníkům zasláno triko i míč Nike.

Účastník, který z jakéhokoli důvodu odjede z kempu v jeho průběhu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.