REALIZAČNÍ TÝM (3. – 8.7.2022)

Spolu s trenéry budou na kempu po celou dobu jeho trvání působit ještě další dva členové realizačního týmu:

Tereza Sedláčková
(8.6.1984)

Tereza Sedláčková je absolventkou vyšší odborné školy v Brně, obor Public Relations. V současné době studuje na Pedagogické fakultě, obor Učitelství praktického vyučování. Zároveň působí jako asistent pedagoga na prvním stupni základní školy, kde již 3. rokem vede kroužek atletiky. V minulosti pracovala jako vychovatelka ve volnočasových aktivitách, na vrcholové úrovni se věnovala házené, nyní aktivně plave a věnuje se sportovnímu skákání přes švihadlo. Je držitelkou certifikátu kurzu první pomoci.

Na kempu bude mít Tereza na starosti volnočasové aktivity, regeneraci a bude dohlížet na pohodlí všech účastníků kempu.

Lucie Klimešová
(9.7.1993)

Lucie Klimešová je absolventkou gymnázia Ludvíka Daňka, obor Sportovní příprava, kde se stala držitelkou certifikátu masérského kurzu – klasická a sportovní masáž. Zároveň je absolventkou vyšší odborné školy zdravotnické v Brně, kde vystudovala obor Diplomovaná všeobecná sestra. Poté absolvovala bakalářský obor Ošetřovatelství v Praze a v současnosti studuje magisterský obor Ošetřovatelství a management v Bratislavě. Čtvrtým rokem pracuje na I. Interní kardioangiologické klinice – aritmologie JIP ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny. Dříve závodně plavala za klub KSPS Kometa Brno a posléze se také závodně věnovala atletice v klubu AK Olymp Brno.

Lucka působí na kempu jako zdravotnice pravidelně od roku 2015 a zároveň dohlíží na pohodlí všech účastníků kempu.