REALIZAČNÍ TÝM (10. – 15.7.2022)

Spolu s trenéry budou na kempu po celou dobu jeho trvání působit ještě další dva členové realizačního týmu:

Tereza Sedláčková
(8.6.1984)

Tereza Sedláčková je absolventkou vyšší odborné školy v Brně, obor Public Relations. V současné době studuje na Pedagogické fakultě, obor Učitelství praktického vyučování. Zároveň působí jako asistent pedagoga na prvním stupni základní školy, kde již 3. rokem vede kroužek atletiky. V minulosti pracovala jako vychovatelka ve volnočasových aktivitách, na vrcholové úrovni se věnovala házené, nyní aktivně plave a věnuje se sportovnímu skákání přes švihadlo. Je držitelkou certifikátu kurzu první pomoci.

Na kempu bude mít Tereza na starosti volnočasové aktivity, regeneraci a bude dohlížet na pohodlí všech účastníků kempu.

Monika Hromková
(22.8.1991)

Monika Hromková je absolventkou vyšší odborné školy v Brně, obor všeobecná sestra. V současnosti pracuje jako zdravotní sestra na ortopedické JIP ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny. V minulosti působila jako zdravotnice na řadě sportovních akcí včetně Fotbalového kempu Petra Švancary a je držitelkou certifikátu kurzu první pomoci.

Monika bude na kempu působit jako zdravotnice a zároveň bude dohlížet na pohodlí všech účastníků kempu.